Gärdets Bygg

Gärdets Bygg har med våra idag 50 anställda i 30 år utfört renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten i Stockholm. Vi har särskilt lång erfarenhet av försäkringsskador, till exempel vatten- och brandskador. Vi arbetar främst åt försäkringsbolag och fastighetsägare/-förvaltare.

Vi är medlemmar i Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening. Vi är också certifierade enligt BKMA som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. BKMA-certifieringen likställs med en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen.

Läs mer om oss i vår interaktiva broschyr!

Entreprenader

Totalentreprenader, samverkansentreprenader eller generalentreprenader

Entreprenader

Fastighetsrenoveringar
Stamrenoveringar
Kontorsanpassningar
Industribyggnader

Kontakta oss så berättar vi mer!

Byggservice

Vi har lång erfarenhet av både stora och små ROT-projekt

Byggservice

Byggservice
Ombyggnationer fastigheter
Ombyggnationer kontor
Ombyggnationer bostäder
Ombyggnationer badrum

Kontakta oss så berättar vi mer!

Försäkringsskador

Vi samarbetar med de flesta stora försäkringsbolagen och hjälper bolagen och deras försäkringstagare att återställa efter till exempel brand- och vattenskador.

Försäkringsskador

Brandskador
Vattenskador
Skadegörelse
Inbrott

Kontakta oss så berättar vi mer!