Gärdets Bygg är i första hand ett renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadsföretag. Vi åtar oss främst två typer av arbeten, byggservice och entreprenad:

Vår serviceavdelning utför försäkrings-, reparations- och underhållsarbeten åt försäkringsbolag, fastighetsbolag och förvaltare. Vi utför cirka 600 byggservice-projekt per år och genom åren har vi utfört cirka 3 000 badrum.

Byggentreprenaderna är i storleksordningen 1-60 miljoner. Vi utför de flesta typer av byggentreprenader och har bland annat stor erfarenhet av stambyten, totalrenoveringar och ombyggnader. Vi utför både general-, totalentreprenader samt samverkansentreprenader. Entreprenadkontrakt tecknas då med ABT eller AB som grund.

Några av våra återkommande kunder är:

 • IF Skadeförsäkring
 • Länsförsäkringar
 • Cunningham Lindsey
 • WaterCircles
 • Folksam
 • Gjensidige
 • Zürich
 • Hufvudstaden
 • AFA
 • Humlegården
 • HSB
 • Driftia
 • ÅF
 • Lundbergs fastigheter